Via Italia

Zapisz się na wakacyjny kurs grupowy z języka włoskiego!

Nasze zajęcia grupowe w pigułce

Bezpłatna lekcja

Przed rozpoczęciem kursu organizujemy darmową lekcję próbną na której możemy się wspólnie poznać oraz poznasz na żywo nasze podejście do nauki języka.

Najlepsi lektorzy

Wykwalifikowani, doświadczeni lektorzy z odpowiednimi uprawnieniami, z pasją do nauczania i dawką pozytywnej energii :)

Autorskie metody

Ciekawe materiały dostosowane do poziomu kursantów; kurs opiera się na kompilacji materiałów autorskich, podręcznikach, gazetach, podczas zajęć wykorzystywane są filmiki, audio, interaktywne ćwiczenia.

Prace domowe

Każdy kursant pomiędzy lekcjami ma zadaną pracę domową, którą po odrobieniu wysyła lektorowi do sprawdzenia.

Nowoczesna platforma

Zajęcia odbywają się poprzez platformę do webinarów opartą. oprzeglądarkę, która działa na każdym urządzeniu. Używamy wirtualnych tablic oraz dokumentów

Małe grupy

Grupy składają się z maksymalnie 5 osób. Dodatkowo utworzony jest chat grupowy na whatsapp.

Świetne ceny

Najlepsza cena na rynku z jednoczesną gwarancją najwyższej jakości nauczania. Zajęcia już od 30 zł za lekcję. Możliwe jest rozłożenie płatności na raty 0%.

Nagrania

W razie nieobecności każdy otrzymuje nagranie. Każde zajęcia są nagrywane, aby można było powrócić do nich w każdej chwili.

Via Italia

Kursy grupowe z lektorką Polką

 

Wszystkie nasze Lektorki posiadają wykształcenie filologiczne, łączy je pasja do nauczania języka włoskiego.

Kurs języka włoskiego

będzie opierał się na kompilacji różnych materiałów. Autorski kurs języka włoskiego wzbogacony jest o materiały pochodzące z internetu, najnowszych podręczników oraz włoskich gazet. Na zajęciach rozwijamy równocześnie wszystkie kompetencje: konwersacje, rozumienie tekstu czytanego, słuchanie, wzbogacanie znajomości leksyki i podstawowych zagadnień gramatycznych.

Wybierz poziom kursu jakim jesteś zainteresowany.

Kwalifikacja na dany kurs językowy odbywa się na podstawie audytu językowego przeprowadzonego podczas spotkania organizacyjnego.

 

Dla kogo jest ten kurs?

Kurs na poziomie A1 jest przeznaczony dla osób, które nigdy nie miały kontaktu z językiem włoskim, chcą rozpocząć naukę języka włoskiego, poznać podstawowe zasady gramatyki i pisowni, czytać proste teksty, tworzyć i rozumieć nieskomplikowane wypowiedzi.

Cel kursu

Poznanie podstaw języka włoskiego, osiągnięcie poziomu A1.

 • ILOŚĆ GODZIN: nauka przez 38 lub 34 tygodnie
 • LEKTORZY: Polka
 • GODZINY: dopołudniowe lub wieczorne – dokładne godziny są do uzgodnienia z osobami zgłaszającymi się według dyspozycyjności podanej w ankietach 
 • CZĘSTOTLIWOŚĆ: zajęcia raz w tygodniu 60 lub 90 minutowe  lub dwa razy w tygodniu 60 minut – do wyboru,
 • CENA: dokładny cennik znajduje się na dole strony
 • miesięczny okres wypowiedzenia umowy 
 • test końcowy i zaświadczenie ukończenia kursu 
 • KIEDY: można rozpocząć naukę w każdym momencie.

A1 to pierwszy etap nauki języka. Po tym kursie osoba znająca język na tym poziomie jest w stanie zrozumieć krótkie teksty i wypowiedzi dotyczące bliskich jej tematów, takich jak rodzina, zakupy, praca czy szkoła, podróże, a także stosować wyrażenia codziennego użytku. Osoba kończąca kurs na poziomie A1 zna czas teraźniejszy (czasowniki regularne i nieregularne) i czas przeszły passato prossimo.

Każdy Kursant otrzyma materiały do wykorzystania podczas zajęć, a także do samodzielnej pracy. Dodatkowo każdy Kursant otrzyma e-book z ciekawostkami na temat podróżowania we Włoszech.

Dla kogo jest ten kurs?

Kurs na poziomie A2 przeznaczony jest dla osób, które mają podstawową znajomość języka włoskiego (znają czas teraźniejszy), chcą kontynuować kształcenie podstaw, poznać kolejne zasady gramatyki, czytać i pisać proste teksty, tworzyć i rozumieć mało skomplikowane wypowiedzi na różne tematy.

Cel kursu:

rozwinięcie znajomości włoskiego, kontakt z językiem, nacisk na aspekt komunikacyjny

 • ILOŚĆ GODZIN: nauka przez 38 lub 34 tygodnie
 • LEKTORZY: Polka
 • GODZINY: dopołudniowe lub wieczorne – dokładne godziny są do uzgodnienia z osobami zgłaszającymi się według dyspozycyjności podanej w ankietach 
 • CZĘSTOTLIWOŚĆ: zajęcia raz w tygodniu 60 lub 90 minutowe  lub dwa razy w tygodniu 60 minut – do wyboru,
 • CENA: dokładny cennik znajduje się na dole strony
 • KIEDY: można rozpocząć naukę w każdym momencie
 • miesięczny okres wypowiedzenia umowy 
 • test końcowy i zaświadczenie ukończenia kursu 

Po tym kursie osoba będzie potrafiła stworzyć proste zdania z zastosowaniem podstawowych struktur języka włoskiego, a także wymienić się informacjami, zadawać pytania, wyrażać opinię, zapraszać, przepraszać i prosić. Zna słownictwo potrzebne w codziennych sytuacjach i jest w stanie porozmawiać o elementach życia codziennego: podróże, jedzenie, mieszkanie i zakupy, uczucia. Potrafi opisać elementy z najbliższego otoczenia, a także wydarzenia, które odbyły się w przeszłości. Kursant będzie znał czas teraźniejszy, czas przeszły passato prossimo i imperfetto, podstawy czasu przyszłego.

Każdy Kursant otrzyma materiały do wykorzystania podczas zajęć, a także do samodzielnej pracy. Dodatkowo każdy Kursant otrzyma e-book z ciekawostkami na temat podróżowania we Włoszech.

Dla kogo jest ten kurs?

Kurs na poziomie B1 kierowany jest do osób, które są na poziomie A2 (znają czas presente, passato prossimo, ewentualnie imperfetto)  i chcą kontynuować naukę języka włoskiego, chą nauczyć płynnie wypowiadać się na interesujące je tematy, rozumieć umiarkowanie skomplikowane zagadnienia życia codziennego, polityki czy technologii ze słuchu i z lektury. Kurs ten przygotowuje do egzaminu CILS/ CELI na poziomie B1, a także do matury podstawowej z języka włoskiego.

Wymagana jest dobra znajomość czasu passato prossimo

Cel kursu:

rozwinięcie znajomości języka włoskiego, kontakt z językiem, nacisk na aspekt komunikacyjny.

 • ILOŚĆ GODZIN: nauka przez 38 lub 34 tygodnie
 • LEKTORZY: Polka
 • GODZINY: dopołudniowe lub wieczorne – dokładne godziny są do uzgodnienia z osobami zgłaszającymi się według dyspozycyjności podanej w ankietach 
 • CZĘSTOTLIWOŚĆ: zajęcia raz w tygodniu 60 lub 90 minutowe  lub dwa razy w tygodniu 60 minut – do wyboru,
 • CENA: dokładny cennik znajduje się na dole strony
 • KIEDY: można rozpocząć naukę w każdym momencie
 • miesięczny okres wypowiedzenia umowy 
 • test końcowy i zaświadczenie ukończenia kursu 

Osoba po tym kursie będzie potrafiła samodzielnie i poprawnie się posługiwać językiem włoskim w najbardziej powszechnych codziennych sytuacjach we Włoszech, zarówno w mowie jak i piśmie, zrozumieć główne wątki wypowiedzi (jeśli rozmówca mówi wyraźnie i w italiano standard), czytać teksty po włosku. Kursant będzie dysponował słownictwem wystarczającym do rozmowy na tematy codzienne, ale również do rozmowy w sytuacjach nieprzewidzianych

Każdy Kursant otrzyma meteriały do wykorzystania podczas zajęć, a także do samodzielnej pracy. Dodatkowo każdy kursant otrzyma e-book z ciekawostkami na temat podróżowania we Włoszech.

Dla kogo jest ten kurs?

Kurs na poziomie B1 kierowany jest do osób, które są na poziomie B1 i chcą kontynuować naukę języka włoskiego, nauczyć płynnie wypowiadać się na interesujące je tematy, rozumieć umiarkowanie skomplikowane zagadnienia życia codziennego, polityki czy technologii ze słuchu i z lektury. Kurs ten przygotowuje do egzaminu CILS/ CELI na poziomie B1,  a także do matury rozszerzonej z języka włoskiego.

wymagana znajomość: presente, passato prossimo, imperfetto, futuro.

Cel kursu:

rozwinięcie znajomości języka włoskiego, poznanie congiuntivo :), kontakt z językiem, nacisk na aspekt komunikacyjny.

 • ILOŚĆ GODZIN: nauka przez 38 lub 34 tygodnie
 • LEKTORZY: Polka
 • GODZINY: dopołudniowe lub wieczorne – dokładne godziny są do uzgodnienia z osobami zgłaszającymi się według dyspozycyjności podanej w ankietach 
 • CZĘSTOTLIWOŚĆ: zajęcia raz w tygodniu 60 lub 90 minutowe  lub dwa razy w tygodniu 60 minut – do wyboru,
 • CENA: dokładny cennik znajduje się na dole strony
 • KIEDY: można rozpocząć naukę w każdym momencie
 • miesięczny okres wypowiedzenia umowy 
 • test końcowy i zaświadczenie ukończenia kursu 

Podczas kursu zostaną zrealizowane między innymi następujące zagadnienia:

 • powtórka materiału z zakresu B1,
 • powtórka czasów i trybów: presente, passato prossimo, imperfetto,
 • powtórka lub wprowadzenie: futuro, condizionale semplice, composto, imperativo, trapassato prossimo, congiuntivo.
 • sport, zdrowy tryb życia,
 • osobowość, zagadnienia związane z psychologią,
 • praca, rozmowa o pracę,
 • zainteresowania, muzyka, hobby,
 • stereotypy, Włochy,
 • pisanie listu nieformalnego, formalnego, maila, CV, opowiadań.Każdy Kursant będzie potrafił wyrażać się w sposób pewny, płynny, jasny i uprzejmy stosując język formalny lub nieformalny w zależności od sytuacji i osoby, z którą rozmawia. Osoba będzie potrafiła wykonać nawet zaawansowane czynności związane z analizą, syntezą i przekształcaniem struktur językowych na poziomie leksykalnym i morfologiczno-składniowym.

Każdy kursant otrzyma materiały do wykorzystania podczas zajęć, a także do samodzielnej pracy. Dodatkowo każdy kursant otrzyma e-book z ciekawostkami na temat podróżowania we Włoszech.

Dla kogo jest ten kurs?

Jest to kurs mający na celu powtórzenie zagadnień gramatycznych 

Jest to kurs przeznaczony dla osób, które chcą swobodniej stosować swoją wiedzę gramatyczną oraz zasób słownictwa w konwersacji. Jest to znakomite, intensywne uzupełnienie braków i ugruntowanie struktur gramatycznych. 

Program będzie dostosowany do potrzeb Kursantów. Na pierwszej lekcji organizacyjnej (próbnej) zostanie ustalony plan pracy.

 • ILOŚĆ GODZIN: nauka przez 38 lub 34 tygodnie
 • LEKTORZY: Polka
 • GODZINY: dopołudniowe lub wieczorne – dokładne godziny są do uzgodnienia z osobami zgłaszającymi się według dyspozycyjności podanej w ankietach 
 • CZĘSTOTLIWOŚĆ: zajęcia raz w tygodniu 60 lub 90 minutowe  lub dwa razy w tygodniu 60 minut – do wyboru,
 • CENA: dokładny cennik znajduje się na dole strony
 • KIEDY: można rozpocząć naukę w każdym momencie
 • miesięczny okres wypowiedzenia umowy 
 • test końcowy i zaświadczenie ukończenia kursu 

 

Kursy grupowe z lektorką Włoszką

Via Italia

Nasz Lektor z Włoch to osoba z dużą pasją do nauczania języka włoskiego. Chętnie opowiada o kulturze Włoch, a przede wszystkim o Jej ukochanej Wenecji. 

Kurs konwersacyjny z Włoszką

Kwalifikacja na dany kurs językowy odbywa się na podstawie audytu językowego przeprowadzonego podczas spotkania organizacyjnego.

Dla kogo jest ten kurs?

Kurs na poziomie A2 przeznaczony jest dla osób, które mają podstawową znajomość języka włoskiego (znają czas teraźniejszy i passato prossimo), chcą kontynuować kształcenie podstaw, tworzyć i rozumieć mało skomplikowane wypowiedzi na różne tematy. Jest to wzbogacenie innych standardowych zajęć.

Szczegóły

 • ILOŚĆ GODZIN: nauka przez 38 lub 34 tygodnie
 • LEKTORZY: Włoszka 
 • KIEDY: pierwsza edycja kursu od 6.09 – 26.06 (38 tygodni) lub druga edycja od 4.10 do 26.06 (34 tygodnie).
 • GODZINY: dopołudniowe lub wieczorne – dokładne godziny są do uzgodnienia z osobami zgłaszającymi się według dyspozycyjności podanej w ankietach 
 • CZĘSTOTLIWOŚĆ: zajęcia raz w tygodniu 60 lub 90 minutowe  lub dwa razy w tygodniu 60 minut – do wyboru,
 • CENA: dokładny cennik znajduje się na dole strony 
 • miesięczny okres wypowiedzenia umowy 
 • test końcowy i zaświadczenie ukończenia kursu 

Program kursu konwersacyjnego zostanie określony wraz z kursantami na spotkaniu organizacyjnym.

Dla kogo jest ten kurs?

Kurs na poziomie B1 kierowany jest do osób, które są na poziomie A2 i chcą kontynuować naukę języka włoskiego, nauczyć płynnie wypowiadać się na interesujące je tematy, rozumieć umiarkowanie skomplikowane zagadnienia życia codziennego, polityki czy technologii ze słuchu i z lektury. Kurs ten przygotowuje do egzaminu CILS/ CELI na poziomie B1, a także do matury podstawowej z języka włoskiego. Jest to wzbogacenie innych standardowych kursów języka włoskiego, doskonałe rozwiązanie dla samouków, którzy chcą wykorzystać w praktyce przyswojony materiał lub kurs dla osób, które po prostu lubią mówić po włosku!

Szczegóły:

 • ILOŚĆ GODZIN: nauka przez 38 lub 34 tygodnie
 • LEKTORZY: Włoszka 
 • KIEDY: pierwsza edycja kursu od 6.09 – 26.06 (38 tygodni) lub druga edycja od 4.10 do 26.06 (34 tygodnie).
 • GODZINY: dopołudniowe lub wieczorne – dokładne godziny są do uzgodnienia z osobami zgłaszającymi się według dyspozycyjności podanej w ankietach 
 • CZĘSTOTLIWOŚĆ: zajęcia raz w tygodniu 60 lub 90 minutowe  lub dwa razy w tygodniu 60 minut – do wyboru,
 • CENA: dokładny cennik znajduje się na dole strony 
 • miesięczny okres wypowiedzenia umowy 
 • test końcowy i zaświadczenie ukończenia kursu 

Program kursu konwersacyjnego zostanie określony wraz z kursantami na spotkaniu organizacyjnym.

Dla kogo jest ten kurs?

Kurs na poziomie B2 kierowany jest do osób, które są na poziomie B1 i chcą kontynuować naukę języka włoskiego, nauczyć płynnie wypowiadać się na interesujące je tematy, rozumieć umiarkowanie skomplikowane zagadnienia życia codziennego, polityki czy technologii ze słuchu i z lektury. Kurs ten przygotowuje do egzaminu CILS/ CELI na poziomie B2,  a także do matury rozszerzonej z języka włoskiego.

Jest to wzbogacenie innych standardowych kursów języka włoskiego, doskonałe rozwiązanie dla samouków, którzy chcą wykorzystać w praktyce przyswojony materiał lub kurs dla osób, które po prostu lubią mówić po włosku!

Szczegóły:

 • ILOŚĆ GODZIN: nauka przez 38 lub 34 tygodnie
 • LEKTORZY: Włoszka 
 • KIEDY: pierwsza edycja kursu od 6.09 – 26.06 (38 tygodni) lub druga edycja od 4.10 do 26.06 (34 tygodnie).
 • GODZINY: dopołudniowe lub wieczorne – dokładne godziny są do uzgodnienia z osobami zgłaszającymi się według dyspozycyjności podanej w ankietach 
 • CZĘSTOTLIWOŚĆ: zajęcia raz w tygodniu 60 lub 90 minutowe  lub dwa razy w tygodniu 60 minut – do wyboru,
 • CENA: dokładny cennik znajduje się na dole strony 
 • miesięczny okres wypowiedzenia umowy 
 • test końcowy i zaświadczenie ukończenia kursu 

Program kursu konwersacyjnego zostanie określony wraz z Kursantami na spotkaniu organizacyjnym.

Dla kogo jest ten kurs?

Kurs na poziomie C1 przeznaczony jest dla osób, które znają język włoski na poziomie średniozaawansowanym.

Jest to wzbogacenie innych standardowych kursów języka włoskiego, doskonałe rozwiązanie dla samouków, którzy chcą wykorzystać w praktyce przyswojony materiał; kurs dla studentów filologii włoskiej  lub  kurs dla osób, które po prostu lubią mówić po włosku!

Szczegóły

 • ILOŚĆ GODZIN: nauka przez 38 lub 34 tygodnie
 • LEKTORZY: Włoszka 
 • KIEDY: pierwsza edycja kursu od 6.09 – 26.06 (38 tygodni) lub druga edycja od 4.10 do 26.06 (34 tygodnie).
 • GODZINY: dopołudniowe lub wieczorne – dokładne godziny są do uzgodnienia z osobami zgłaszającymi się według dyspozycyjności podanej w ankietach 
 • CZĘSTOTLIWOŚĆ: zajęcia raz w tygodniu 60 lub 90 minutowe  lub dwa razy w tygodniu 60 minut – do wyboru,
 • CENA: dokładny cennik znajduje się na dole strony 
 • miesięczny okres wypowiedzenia umowy 
 • test końcowy i zaświadczenie ukończenia kursu 

Program kursu konwersacyjnego zostanie określony wraz z Kursantami na spotkaniu organizacyjnym.

Cennik zajęć grupowych (kurs wakacyjny)

język włoski

Bezpłatne dwa ebooki.

1000 najpopularniejszych wyrazów w języku włoskim i 215 ciekawostek na temat Włoch

Administratorem Państwa danych osobowych jest Szkoła Językowa VIA ITALIA Magdalena Szczepanik z siedzibą przy ul. Wysockiego 3/70, 27-200 Starachowice.Dane podane w formularzu, które są dobrowolne, ale niezbędne do obsługi zapytania będą przetwarzane jedynie w celu obsługi wysłanego zapytania. W razie pytań prosimy o kontakt na: biuro@via-italia.pl

Wypełnij formularz i zapisz się na darmową lekcję próbną grupową

Kurs grupowy - język włoski

Interesuje mnie kurs z:

Określ swój aktualny poziom:

Określ swój aktualny poziom:

Długość zajęć (zaznacz wszystkie możliwe dla Ciebie opcje):

Dodatkowo myślę o:

Mogę uczyć się w godzinach (zaznacz wszystkie możliwe dla Ciebie opcje):

Dni (zaznacz wszystkie możliwe dla Ciebie opcje):

Twój wiek

Administratorem Państwa danych osobowych jest Szkoła Językowa VIA ITALIA Magdalena Szczepanik z siedzibą przy ul. Wysockiego 3/70, 27-200 Starachowice.Dane podane w formularzu, które są dobrowolne, ale niezbędne do obsługi zapytania będą przetwarzane jedynie w celu obsługi wysłanego zapytania. W razie pytań prosimy o kontakt na: biuro@via-italia.pl

Inny język to inna wizja świata!

Uczmy się włoskiego razem

+48 888 635 883

biuro@via-italia.pl